Zaproszenie

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

Z okazji jubileuszu 40-lecia akademickiego nauczania radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej w Lublinie, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Nowe horyzonty radiologii stomatologicznej”, która odbędzie się w Lublinie w dniach 21-23 października 2016 r. Podczas spotkania zostaną omówione dokonania oraz trendy rozwojowe tej prężnie rozwijającej się dziedziny nauki.
Zaproszenie do wygłoszenia wykładów, poświęconych współczesnym dziedzinom diagnostyki obrazowej w stomatologii, a także aspektom prawnym wykonywania i opisywania stomatologicznych badań rentgenowskich, przyjęli wybitni specjaliści z dziedziny radiologii stomatologicznej z zagranicy oraz kierownicy zakładów i pracowni radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej polskich uczelni medycznych.
Radiologia stomatologiczna jest dziś nieodłącznym elementem codziennej praktyki stomatologicznej, dlatego wierzymy, że to ważne wydarzenie naukowe przyciągnie do Lublina wielu Kolegów Stomatologów.

Do zobaczenia w Lublinie!

Kalinowska 1    różyło 1
Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
p.o. Kierownik Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
Prof. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło
Kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie