Organizatorzy

                           Organizator:        
 
                               
                           Czelej - logo 


                           Współorgnizatorzy:                                           
  
Uniwersytet Medyczny - logo
  • Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

logo PLTR
  • Sekcja Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

  Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Odział w Lublinie

  • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Odział w Lublinie