Program


Piątek, 21 października 2016 r.

 

WARSZTATY z cyklu: JAK PATRZEĆ NA BADANIA RADIOLOGICZNE, ŻEBY COŚ ZOBACZYĆ?

9.00-13.00
Hotel Europa
Interpretacja zdjęć pantomograficznych, prof. Ingrid Różyło-Kalinowska

Wykład dotyczący podstaw interpretacji radiologicznej oraz warsztaty pratyczne z użyciem komputerów - analiza przypadków.
Wprowadzenie teoretyczne: istota badania pantomograficznego a powstawanie obrazu, anatomia radiologiczna z uwzględnieniem artefaktów i ich wpływu na interpretację obrazu pantomograficznego, podstawy interpretacji pantomogramu.
Część praktyczna: analiza cyfrowych zdjęć pantomograficznych na stacjach z komentarzem prowadzącej.

13.45-17.45
Hotel Europa
Interpretacja zdjęć badań CBCT, prof. Ingrid Różyło-Kalinowska

Wykład dotyczący podstaw interpretacji CBCT i anatomii prawidłowej CBCT oraz warsztaty praktyczne z użyciem komputerów - analiza przypadków.


WARSZTATY z cyklu: ZASADY I TECHNIKI OBRAZOWANIA W RADIOLOGII STOMATOLOGICZNEJ


9.00-13.00
Uniwersytet Medyczny
Wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych, dr Anna Michalska

Praktyczna nauka wykonywania zdjęć wewnątrzustnych:
 • zębowych (techniką kąta prostego, izometrii Cieszyńskiego, stosowane modyfikacje projekcji),
 • skrzydłowo-zgryzowych,
 • zgryzowych.
Techniki cyfrowe w rentgenodiagnostyce stomatologicznej - możliwości i ograniczenia. Najczęściej spotykane artefakty i sposoby ich eliminacji.

13.45-17.45
Uniwersytet Medyczny
Wykonywanie zdjęć zewnątrzustnych, dr Anna Michalska

Zasada działania aparatu pantomograficznego.
Praktyczna nauka wykonywania zdjęć zewnątrzustnych:
 • pantomograficznych,
 • cefalometrycznych,
 • ssż,
 • Watersa.
Najczęściej spotykane artefakty i błędy w pozycjonowaniu pacjenta oraz sposoby ich eliminacji.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona - w każdym warsztacie może uczestniczyć 12 osób.
Warsztaty praktyczne odbywają się w pracowni rentgenowskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


WYKŁADY

18.00-19.00
Hotel Europa
Otwarcie konferencji - wykład inauguracyjny:
Radiologia stomatologiczna w Lublinie wczoraj i dziś w praktyce
prof. T. Katarzyna Różyło

Bezpośrednio po wykładzie inauguracyjnym zapraszamy Państwa na lampkę wina i małe co nieco.


Sobota, 22 października 2016 r.

9.30-18.00
Hotel Europa
ABC wykonywania zdjęć pantomograficznych (techniki oraz błędy wykonywania zdjęć)
prof. T. Katarzyna Różyło, Lublin

Beyond CBCT
prof. Reinhilde Jacobs, Uniwersytet Katolicki w Leuven, Belgia


Innowacyjna pantomografia - rekonstrukcja 2D z VistaPano S

Mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk

Zastosowanie ultrasonografii w stomatologii
prof. Kazimierz Szopiński, Warszawa

Wartość diagnostyczna badań CBCT o dużym i średnim polu obrazowania w ocenie układu stomatognatycznego
dr Danuta Lietz-Kijak, dr Edward Kijak, prof. Grażyna Wilk, Szczecin

Tomografia wiązki stożkowej w stomatologii wieku rozwojowego
dr Tomasz Kulczyk, Poznań

Wykorzystanie CBCT w endodoncji. Lokalizacja stanów patologicznych w trudnych przypadkach klinicznych
lek. dent. Mateusz Szkliniarz

Aspekty prawne opisywania stomatologicznych badań radiologicznych
mgr prawa Inga Dzwonecka

Diagnostyka obrazowa zatok szczękowych dla lekarzy dentystów
dr Luiza Grzycka-Kowalczyk, Lublin

Diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych
prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, Lublin


Niedziela, 23 października 2016 r. 

 

WARSZTATY: PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE OBRAZOWANIA CBCT W POSZCZEGÓLNYCH GAŁĘZIACH STOMATOLOGII

9:00-13:00
Hotel Europa
Praktyczne wykorzystanie obrazowania CBCT
Prowadzący: lek. dent. Mateusz Szkliniarz

 • Obrazowanie w trzech wymiarach – co to tak naprawdę znaczy?
 • Jakie możliwości diagnostyczne daje 3D? Jakie ma ograniczenia?
 • Różne typy skanów CBCT…jak je prawidłowo zlecić i maksymalnie wykorzystać zawarte w nich informacje?
 • Narzędzia umożliwiające wykorzystanie tego samego skanu CBCT przez lekarzy różnych specjalizacji: endodontę, ortodontę, chirurga, periodontologa itp.
 • Jak prawidłowo postępować z płytą zawierającą badanie CBCT naszego pacjenta, aby w pełni wykorzystać zapisane na niej dane?

Uczestnikom warsztatu zostaną udostępnione komputery wraz z oprogramowaniem 3D do ćwiczeń praktycznych z obsługi skanów CBCT.


WARSZTATY z cyklu: JAK PATRZEĆ NA BADANIA RADIOLOGICZNE, ŻEBY COŚ ZOBACZYĆ?

9.00-13.00
Hotel Europa
Interpretacja zdjęć pantomograficznych, prof. Ingrid Różyło-Kalinowska

Wykład dotyczący podstaw interpretacji radiologicznej oraz warsztaty pratyczne z użyciem komputerów - analiza przypadków.
Wprowadzenie teoretyczne: istota badania pantomograficznego a powstawanie obrazu, anatomia radiologiczna z uwzględnieniem artefaktów i ich wpływu na interpretację obrazu pantomograficznego, podstawy interpretacji pantomogramu.
Część praktyczna: analiza cyfrowych zdjęć pantomograficznych na stacjach z komentarzem prowadzącej.

13.45-17.45
Hotel Europa
Interpretacja zdjęć badań CBCT, prof. Ingrid Różyło-Kalinowska

Wykład dotyczący podstaw interpretacji CBCT i anatomii prawidłowej CBCT oraz warsztaty praktyczne z użyciem komputerów - analiza przypadków.


Konferencji towarzyszyć będzie ELEKTRONICZNA SESJA PLAKATOWA.

Najlepsze prace zostaną opublikowane w "Magazynie Stomatologicznym".

Uczestnicy warsztatów i konferencji otrzymają punkty edukacyjne.