Zgłoszenia i opłaty

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI (WYKŁADY):

Prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego”
– 330 zł plus 23% VAT

Pozostali uczestnicy – 380 zł plus 23% VAT

Członkowie Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego - 350 zł plus 23% VAT


KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH:
Pierwszeństwo zapisów na warsztaty mają uczestnicy części wykładowej

„Interpretacja zdjęć pantomograficznych” – 240 zł plus 23% VAT

„Interpretacja zdjęć badań CBCT” – 290 zł plus 23% VAT

„Wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych” – 230 zł plus 23% VAT

„Wykonywanie zdjęć zewnątrzustnych” – 230 zł plus 23% VAT

"Praktyczne wykorzystanie obrazowania CBCT w poszczególnych gałęziach stomatologii" – 220 zł plus 23% VAT

Opłata obejmuje udział w konferencji/warsztatach, materiały konferencyjne, catering, certyfikat uczestnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konferencji i warsztatach, a także zakwaterowania:
Wioleta Czyżewska
tel. 81 446 98 11 wew. 12
e-mail: wczyzewska@czelej.com.pl