Tomasz Kulczyk

STRESZCZENIE

Dr n. med. Tomasz Kulczyk
Pracownia Radiologii Stomatologicznej, Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu


Tomografia wiązką stożkową w stomatologii wieku rozwojowego

Tomografia wiązką stożkową jest stosunkowo nową metoda obrazowania z powodzeniem wykorzystywaną w wielu dziedzinach stomatologii do obrazowania tkanek twardych części twarzowej czaszki. Wskazania do stosowania tej metody diagnostycznej u dzieci obejmują przede wszystkim diagnostykę zębów zatrzymanych,  ocenę  urazów zębów i wyrostka  zębodołowego oraz  resorpcję korzeni. Tomografia wiązką stożkową jest także wykorzystana w diagnostyce wrodzonych zespołów chorobowych przebiegających z zaburzeniami budowy w obrębie części twarzowej czaszki,  a także u pacjentów z rozszczepem podniebienia. W trakcie wykładu zostaną przedstawione możliwości stosowania badania tomograficznego w diagnostyce poszczególnych stanów chorobowych z wykorzystaniem różnych metod wizualizacji trójwymiarowej przy uwzględnieniu specyfiki rozwoju psychofizycznego dzieci. Omówione będą zalety, ale także i ograniczenia tej metody diagnostycznej będące następstwem powstawania niespotykanych w innych technikach obrazowania artefaktów. Zaprezentowane zostaną także aktualne informacje dotyczące dawek promieniowania stosowanych w obrazowaniu tomografią stożkową  oraz ich  potencjalnego wpływu na organizm pacjenta w  wieku rozwojowym.

Tomasz Kulczyk  
Dr n. med. Tomasz Kulczyk
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalista periodontologii i  chirurgii stomatologicznej, od 2004 roku Kierownik Pracowni Radiologii Stomatologicznej w Katedrze i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prowadzi szkolenia przed- i podyplomowe z radiologii stomatologicznej oraz  kursy specjalistyczne przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w periodontologii i stomatologii dziecięcej oraz w zakresie obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych. W pracy naukowej koncentruje się na trójwymiarowej wizualizacji w radiologii stomatologicznej i archeologii na bazie tomografii stożkowej oraz metodach oceny wyników leczenia w oparciu o subtrakcję i automatyczne metody wykrywania składowych obrazów rtg. Członek IADMFR  i EADMFR.