Kazimierz Szopiński

STRESZCZENIE

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński
Kierownik Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zastosowania ultrasonografii w stomatologii

Typowe zastosowania ultrasonografii w diagnostyce chorób części twarzowej czaszki obejmują badanie powierzchownie położnych narządów głowy i szyi, takich jak ślinianki i węzły chłonne, czy też wykrywanie i drenaż zbiorników płynu. Zastosowanie odpowiednich głowic pozwala na wykonywanie ultrasonograficznych badań wewnątrzustnych, które mogą służyć ocenie zaawansowania procesów rozrostowych języka i śluzówek jamy ustnej.
Podejmowane są liczne próby rozszerzenia zastosowań tej metody, na przykład do oceny stanów zapalnych stawów skroniowo-żuchwowych, wykrywania złamań powierzchownie położonych struktur kostnych, stanów zapalnych przyzębia wierzchołkowego. Obiecujące są również próby oceny zasięgu i aktywności zmian zapalnych przyzębia brzeżnego oraz wykrywania przepływu krwi w komorach zębów do oceny żywotności miazgi.
Ultrasonografia nie zastąpi w diagnostyce stomatologicznej metod wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, jednak – podobnie jak stało się to w obrazowaniu medycznym – może stanowić ich wartościowe uzupełnienie, a w niektórych przypadkach stać się metodą z wyboru.
Kazimierz Szopiński
 
 
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. Specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, a także w dziedzinie medycyny nuklearnej. Odbył długoterminowe staże naukowe w Szpitalu Uniwersyteckim „La Timone” w Marsylii oraz na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Przez wiele lat zatrudniony w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie Kierownik Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2008-2011 był prodziekanem II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do spraw Oddziału Nauczania w Języku Angielskim. Promotor 6 ukończonych przewodów doktorskich, opiekun 2 prac magisterskich i 2 licencjackich. Autor i współautor 46 prac oryginalnych, 35 prac poglądowych, 23 rozdziałów w książkach i skryptach oraz 141 wystąpień zjazdowych.