Ingrid Różyło-Kalinowska

STRESZCZENIE

Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
p.o. Kierownik Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej I Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych

Staw skroniowo-żuchwowy jest bardzo złożony zarówno pod względem anatomii, jak i funkcji. Stąd też zmiany chorobowe tego stawu powodują wiele objawów, w tym niecharakterystycznych, w oczywisty sposób nie wskazujących na przyczynę dolegliwości. Z drugiej strony inne zmiany patologiczne w obrębie układu stomatognatycznego bywają mylnie diagnozowane jako zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych, co opóźnia wdrożenie właściwego postępowania terapeutycznego. Szeroko pojęta diagnostyka obrazowa dysponuje obecnie bardzo szerokim wachlarzem metod, które pozwalają na wizualizację zarówno kości, jak i tkanek miękkich. W gestii lekarza pozostaje znajomość tych metod, wskazań i przeciwwskazań do ich zastosowania, a także wiedza, jaką jest przydatność poszczególnych technik obrazowania w odniesieniu do stawu skroniowo-żuchwowego i sąsiadujących tkanek, a tym samym ich miejsca w algorytmach postępowania diagnostycznego. W trakcie wykładu omówione zostaną koleino zdjęcia rentgenowskie ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć pantomograficznych i tomograficznych, tomografia stożkowa (CBCT), medyczna tomografia komputerowa, ultrasonografia oraz tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI) w diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych.
Ingrid Kalinowska
 
 
Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
Kierownik Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista (II°) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Jej drobek naukowy obejmuje ponad 500 prac, publikacji i doniesień zjazdowych. Czynnie uczestniczyła w licznych zjazdach międzynarodowych, wygłaszając osobiście referaty i prowadząc sesje naukowe. Odbyła 5 staży zagranicznych. Od 1997 r. jest nauczycielem akademickim oraz wykładowcą na licznych kursach kształcenia podyplomowego. Współautorka podręczników: „Współczesna radiologia stomatologiczna” (Wyd. Czelej, II wyd. 2015), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (Wyd. Czelej, 2011) – wyróżnionego Nagrodą Ministra Zdrowia i „Radiologia Stomatologiczna” (PZWL, 2007), jak też rozdziałów w podręcznikach: „Radiologia” pod red. prof. B. Pruszyńskiego i prof. A. Cieszanowskiego (PZWL, 2014), „Periodontologia współczesna” pod red. prof. R. Górskiej i prof. T. Konopki (Med. Tour Press Int., 2013), „Chirurgia szczękowo-twarzowa” pod red. prof. L. Krysta (PZWL, 2006) oraz „Słownika Stomatologicznego Angielsko-Polskiego i Polsko-Angielskiego” (Wyd. Czelej, 1999). Przetłumaczyła 7 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego, w tym 4 w całości. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Lublin. Była Przewodnicząca Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Członek-założyciel, a zarazem członek Zarządu European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology, Dyrektor Regionalny na Europę International Association of DentoMaxilloFacial Radiology, członek Zarządu Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, a także członek Zarządu Koła Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Jest również członkiem Akademii Pierre Faucharda Sekcja Polska, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia” oraz towarzystw European Society of Radiology i European Society of Head and Neck Radiology. Promotor 9 ukończonych rozpraw doktorskich i 2 przewodów w toku. Członek rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym: „Implantologia, Paradontologia Osteologia” (Ukraina) i „Journal of Pediatric Biochemistry” (Turcja) oraz czasopism o zasięgu ogólnopolskim: „Journal of Stomatology”, „Protetyka Stomatologiczna”, „Dental and Medical Problems”, „Polish Journal of Radiology”, „Magazyn Stomatologiczny”, „Forum Ortodontyczne”, „TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny”, „Endodoncja w Praktyce”, „e-Dentico” oraz „Medycyna Praktyczna – Stomatologia”.