Katarzyna Różyło

STRESZCZENIE

Prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło
Kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej I Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ABC zdjęcia pantomograficznego
W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie codzienną pracę lekarza dentysty bez zdjęcia pantomograficznego. Radiogramy te są bardzo powszechne i dlatego panuje przekonanie, że ich wykonywanie i ocena są proste. O ile można zgodzić się z pierwszym z tych dwóch stwierdzeń, to interpretacja zdjęcia pantomograficznego nie należy do zadań łatwych, nawet dla osób często stykających się z tymi radiogramami. W dodatku coraz większa liczba badań CBCT wykonywanych w celu weryfikacji rozpoznań postawionych na podstawie zdjęcia pantomograficznego dostarcza dowodów na to, że część zmian patologicznych jest na tych radiogramach niewidocznych, ale też występują sytuacje odwrotne, gdy układ cieni może sugerować obecność tworów, które w rzeczywistości nie istnieją.
Podczas wykładu omówione zostaną technika wykonywania zdjęć pantomograficznych (ze szczególnym uwzględnieniem błędów technicznych i artefaktów skutkujących otrzymaniem nieprawidłowego zdjęcia), anatomia radiologiczna (ze szczególnym uwzględnieniem cieni podwójnych i rzekomych, które utrudniają ocenę zdjęcia pantomograficznego) oraz systematyczne podejście do interpretacji obrazów radiologicznych na zdjęciu pantomograficznym.
 
Katarzyna Różyło    
Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Katarzyna Różyło

Kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista II stopnia rentgenodiagnostyki, nauczyciel akademicki, wykładowca na licznych kursach kształcenia podyplomowego i ustawicznego. Jej dorobek obejmuje 418 pozycji o sumarycznym IF 15,976 i 724,5 PK w czasopismach naukowych o obiegu międzynarodowym i krajowym oraz 226 doniesień na konferencjach zagranicznych. Jest współautorką podręczników „Współczesna radiologia stomatologiczna” (Wyd. Czelej, II wyd. 2015), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (Wyd. Czelej, 2011) wyróżnionego Nagrodą Ministra Zdrowia i „Radiologia Stomatologiczna” (PZWL, 2007). Była redaktorem naukowym 7 podręczników tłumaczonych z języka angielskiego. Członek kolegiów redakcyjnych czasopism: „Magazyn Stomatologiczny”, „Twój Przegląd Stomatologiczny”, „e-Dentico”, „Stomatologia”, „Nowini Stomatologii”. Od 1976 członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, V-Prezes Sekcji Radiologii Stomatologicznej PTS-PLTR, 1989-1995, V-Prezes Oddziału PTS w Lublinie, 1996-2002, Przewodnicząca Sekcji Radiologii Stomatologicznej Lubelskiego PTS w latach 1993-2002, członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego od 1972, Prezes Oddziału PTS w Lublinie w latach 2002-2010; z nominacji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Sekretarz Medyczny Konsultanta Krajowego w Zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 1979-1993; Sekretarz Medyczny w Banku Leczniczych Środków Technicznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, 1979-1993. Członek International Association of Dento-Maxillo-Facial Radiology od 1995 r., członek założyciel European Academy of Dentomaxillofacial Radiology od 2004 r. Członek Akademii Pierre Faucharda Sekcja Polska. Promotor 10 ukończonych rozpraw doktorskich.