Wykładowcy i streszczenia

różyło 1 Prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło - ABC zdjęcia pantomograficznego
W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie codzienną pracę lekarza dentysty bez zdjęcia pantomograficznego. Radiogramy te są bardzo powszechne i dlatego panuje przekonanie, że ich wykonywanie i ocena są proste. O ile można zgodzić się z pierwszym z tych dwóch stwierdzeń, to interpretacja zdjęcia pantomograficznego nie należy do zadań łatwych, nawet dla osób często stykających się z tymi radiogramami... czytaj dalej

 Reinhilde Jacobs Prof. Reinhilde Jacobs - Dalej niż CBCT
Obrazowanie to najważniejsze narzędzie diagnostyczne w stomatologii. W wielu krajach co najmniej jedna czwarta wszystkich rentgenowskich obrazów diagnostycznych w radiologii to badania z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Do dziś dziedzina ta opiera się przede wszystkim na obrazach dwuwymiarowych. Jednak coraz częściej dwuwymiarowe obrazy diagnostyczne w praktyce stomatologicznej są ucyfrowione, co pozwala na połączenie danych pochodzących z różnych źródeł i ich dalszą analizę w odpowiednim oprogramowaniu komputerowym... czytaj dalej
 
Kazimierz Szopiński
 
Prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński - Zastosowania ultrasonografii w stomatologii
Typowe zastosowania ultrasonografii w diagnostyce chorób części twarzowej czaszki obejmują badanie powierzchownie położnych narządów głowy i szyi, takich jak ślinianki i węzły chłonne, czy też wykrywanie i drenaż zbiorników płynu. Zastosowanie odpowiednich głowic pozwala na wykonwanie ultrasonograficznych badań wewnątrzustnych, które mogą służyć ocenie zaawansowania procesów rozrostowych języka i śluzówek jamy ustnej... czytaj dalej

Danuta i Edward Kijak

Dr n. med. Danuta Lietz-Kijak, dr n. med. Edward Kijak - Wartość diagnostyczna badań CBCT o dużym i średnim polu obrazowania w ocenie układu stomatognatycznego
Najnowsze badania epidemiologiczne dowodzą, iż odnotowuje się nieustanny wzrost liczby  chorych z problemami bólowymi w obrębie głowy, szyi i twarzy. Diagnostyka różnicowa omawianych schorzeń jest skomplikowana, ze względu na mnogość nakładających się symptomów,maskujących podstawową chorobę i często bez dodatkowych badań nie można w sposób jednoznaczny określić rodzaju i zasięgu schorzenia. Różne technikii obrazowania  rentgenowskiego często potwierdzają podejrzenia diagnosty, ale również nierzadko przekierowują proces diagnostyczny w inne obszary. Stosowane w stomatologii różne technologie obrazowania rentgenowskiego cechuje odmienna dokładność odwzorowania szczegółów budowy anatomicznej diagnozowanego obszaru... czytaj dalej

 Tomasz Kulczyk
 
Dr n. med. Tomasz Kulczyk - Tomografia wiązki stożkowej w stomatologii wieku rozwojowego
Tomografia wiązki stożkowej jest stosunkowo nową metodą obrazowania z powodzeniem wykorzystywaną w wielu dziedzinach stomatologii do obrazowania tkanek twardych części twarzowej czaszki. Wskazania do stosowania tej metody diagnostycznej u dzieci obejmują przede wszystkim diagnostykę zębów zatrzymanych,  ocenę  urazów zębów i wyrostka  zębodołowego oraz  resorpcję korzeni... czytaj dalej

Mateusz Szkliniarz3 Lek. dent. Mateusz Szkliniarz - Wykorzystanie CBCT w endodoncji. Lokalizacja stanów patologicznych w trudnych przypadkach klinicznych
Leczenie kanałowe zębów jest jedną z podstawowych procedur terapeutycznych wykonywanych na co dzień. Proces ten może być względnie łatwy w przypadku standardowej budowy anatomicznej leczonego zęba oraz gdy ząb jest leczony po raz pierwszy. Sytuacja znacząco komplikuje się, gdy mamy do czynienia z powtórnym leczeniem endodontycznym bądź gdy budowa anatomiczna danego zęba odbiega od standardu i pojawiają się kanały dodatkowe, mocno zakrzywione lub o nietypowym przebiegu... czytaj dalej

Luiza Grzycka-Kowalczyk Dr n. med. Luiza Grzycka Kowalczyk - Diagnostyka obrazowa zatok szczękowych dla lekarzy dentystów
Aby dobrze zrozumieć patologię zatok, niezbędna jest wiedza z zakresu ich prawidłowej budowy i funkcjonowania, czyli anatomii i fizjologii. Tak naprawdę rolę zatok przynosowych widać dopiero wtedy, gdy przestają działać prawidłowo. Zapalenie zatok obocznych nosa to jedno z najczęściej rozpoznawanych schorzeń górnych dróg oddechowych będące w kręgu zainteresowań nie tylko laryngologów czy radiologów,  lecz również lekarzy dentystów. .. czytaj dalej

Ingrid Różyło-Kalinowska Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska - Diagnostyka obrazowa stawów skroniowo-żuchwowych
Staw skroniowo-żuchwowy jest bardzo złożony zarówno pod względem anatomii, jak i funkcji. Stąd też zmiany chorobowe tego stawu powodują wiele objawów, w tym niecharakterystycznych, w oczywisty sposób nie wskazujących na przyczynę dolegliwości. Z drugiej strony inne zmiany patologiczne w obrębie układu stomatognatycznego bywają mylnie diagnozowane jako zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych, co opóźnia wdrożenie właściwego postępowania terapeutycznego... czytaj dalej
   
inga dzwonecka Inga Dzwonecka - Ogólnopolskie Centrum Prawne, Lublin
Celem wykładu jest przedstawienie problematyki błędu medycznego oraz przekazanie osobom wykonującym zawód lekarza dentysty wiedzy i praktycznych wskazówek, które pomogą uchronić się przed ewentualną odpowiedzialnością z tytułu błędu medycznego i jego prawnymi konsekwencjami... czytaj dalej