Mateusz Szkliniarz

STRESZCZENIE

Lek. dent. Mateusz Szkliniarz

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


Wykorzystanie CBCT w endodoncji. Lokalizacja stanów patologicznych w trudnych przypadkach klinicznych
 
Leczenie kanałowe zębów jest jedną z podstawowych procedur terapeutycznych wykonywanych na co dzień. Proces ten może być względnie łatwy w przypadku standardowej budowy anatomicznej leczonego zęba oraz gdy ząb jest leczony po raz pierwszy. Sytuacja znacząco komplikuje się, gdy mamy do czynienia z powtórnym leczeniem endodontycznym bądź gdy budowa anatomiczna danego zęba odbiega od standardu i pojawiają się kanały dodatkowe, mocno zakrzywione lub o nietypowym przebiegu.
W tego typu trudnych przypadkach nieocenione okazuje się obrazowanie diagnostyczne w postaci skanów CBCT. Daje ono lekarzowi informację o dokładnej budowie anatomicznej zęba, o jakości ewentualnego wypełnienia kanałów korzeniowych, a także umożliwia lokalizację potencjalnych stanów patologicznych w postaci umiejscowienia perforacji, złamania, czasem nawet pęknięcia. Pozwala także na precyzyjną lokalizację złamanego fragmentu narzędzia endodontycznego.
Na podstawie skanów „mikro CBCT” możliwe jest także zlokalizowanie zmiany OKW oraz poznanie jej kubatury.
Ponadto lekarz jest w stanie przewidzieć możliwość wykonania ewentualnej perforacji w określonej ścianie korzenia zęba, biorąc pod uwagę jej grubość oraz gęstość utkania tkanki, z której jest ona zbudowana.
Obrazy powstające na podstawie badań CBCT oglądane w formie przekrojów poszczególnych warstw, jak również w postaci renderowanego obrazu 3D są zbieżne z obrazami uzyskiwanymi w mikroskopie zabiegowym w trakcie procesu leczenia kanałowego. Dlatego też obrazowanie 3D daje nieocenioną możliwość kwalifikacji zęba do leczenia, a także odpowiedniego przygotowania się do zabiegu przez lekarza. Znając precyzyjnie anatomię zęba oraz przewidując potencjalne trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie leczenia kanałowego, jesteśmy w stanie przeprowadzić ten proces znacznie szybciej. A co najważniejsze dla pacjenta – zdecydowanie bezpieczniej i dokładniej.
Wykład ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania skanów CBCT w endodoncji. Omówione zostaną takie zagadnienia, jak: prawidłowe zlecanie skanów,  parametry, którymi powinien cechować się skan w endodoncji, możliwe do uzyskania informacje.  

Mateusz Szkliniarz1  
Lek. dent. Mateusz Szkliniarz
Ukończył studia na wydziale lekarskim, oddziale lekarsko-dentystycznym na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Tytuł lekarza dentysty uzyskał w 2007 r. Swoje umiejętności zawodowe podnosi na licznych kursach i szkoleniach. Jego pasje zawodowe to szeroko pojęta stomatologia mikroskopowa oraz nowoczesna diagnostyka obrazowa. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń z zakresu radiologii stomatologicznej dla lekarzy stomatologów oraz techników radiologii.