Inga Dzwonecka

STRESZCZENIE

Inga Dzwonecka
Ogólnopolskie Centrum Prawne, Lublin

Aspekty prawne opisywania stomatologicznych badań radiologicznych

Celem wykładu jest przedstawienie problematyki błędu medycznego oraz przekazanie osobom wykonującym zawód lekarza dentysty wiedzy i praktycznych wskazówek, które pomogą uchronić się przed ewentualną odpowiedzialnością z tytułu błędu medycznego i jego prawnymi konsekwencjami.
Wzrastająca świadomość prawna pacjentów pokazuje bowiem, jak bardzo ważne jest podnoszenie  poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności lekarzy dentystów, w szczególności w odpowiednim prowadzeniu i opisywaniu dokumentacji medycznej i historii choroby pacjenta, w celu maksymalnej prewencji i zapobieżenia odpowiedzialności cywilnej i karnej z tytułu błędu medycznego oraz z procedurami na wypadek jego zaistnienia. Dokumentacja medyczna ma szczególnie istotne znaczenie jako materiał dowodowy w postępowaniu odszkodowawczym przed zakładem ubezpieczeniowym oraz w postępowaniu sądowym. Ważnym elementem w ocenie prawidłowości leczenia  stomatologicznego jest ustalenie, czy i jakie czynności wykonał dentysta i czy we właściwym czasie, czy zlecił wykonanie niezbędnych badań dodatkowych oraz czy dokonał odpowiednich konsultacji, dlatego tak istotne znaczenie w toczącym się postępowaniu dowodowym ma odpowiednio prowadzona i opisana dokumentacja medyczna.

inga dzwonecka  
Inga Dzwonecka
Prawnik specjalizujący się od ponad 12 lat w prawie odszkodowawczym, w szczególności w prowadzeniu postępowań w sprawach cywilnych o odszkodowania za szkody osobowe.  Posiada bogate  doświadczenie w reprezentowaniu poszkodowanych przed  towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz osób zobowiązanych do naprawienia szkody (sprawcy)  w trakcie postępowań likwidacyjnych. Autorka wielu artykułów prasowych o tematyce odszkodowawczej.
Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Centrum Prawnego w Lublinie.